info@rvsmontfoort.com

Glasparelen

Glasparelstralen of micropeenen is een bewerkingstechniek, waarbij met glazen kogels (glasparels) een oppervlak van een relatief zacht materiaal wordt bekogeld. Hierdoor worden de mechanische eigenschappen verbeterd. Wordt daarentegen gebruik gemaakt van gebroken glaskorrels, dan wordt het oppervlak ontdaan van verontreinigingen en opgeruwd. In dat geval is de bewerking gelijk aan die van zandstralen. In plaats van zand wordt dan glas gebruikt. Het is dus zeer belangrijk om bij het glasparelstralen, om het oppervlak te verbeteren, geen gebroken glazen korrels te gebruiken.

Proces

  • Glasparelstralen: Verbeteren mechanische eigenschappen.
    Nadat het werkstuk is ontdaan van stof en vuil, worden met behulp van perslucht glazen kogels van 500 – 5.000 µm op het oppervlak geschoten. Hierdoor ontstaat in het oppervlak een kouddeformatie (versteviging) waardoor het gladder en harder wordt. Tevens neemt hierdoor de bestendigheid tegen verschillende corrosievormen, zoals spanningscorrosie en corrosievermoeiing toe. De laagdikte waarin dit gebeurt, bedraagt ongeveer 100 – 200 µm.
  • Glasstralen: Verwijderen verontreinigingen. 
    Door onder een hoek van ongeveer 45 graden met gebroken kogels het oppervlak te beschieten worden de verontreinigingen van het oppervlak weggeschoten. De gebroken glazen kogels bezitten scherpe breukvlakken. Deze schrapen over het oppervlak en nemen op die manier het vuil mee.

Kenmerken

Het kenmerk van het glasparelstralen is dat de ruwheid van het oppervlak vermindert. De hoogte van de toppen en de diepte van de dalen zullen na het stralen ongeveer gelijk blijven. Omdat het oppervlak echter gladder is, zal er minder vuil aan hechten. Vergeleken met een mechanisch gepolijst oppervlak blijkt dat op macroschaal de ruwheid groter is (de Ra waarde is hoger). Echter op microschaal is de ruwheid vergelijkbaar met een gepolijst oppervlak en dit is bepalend voor de aanhechting.

Toepassing

Glasparelstralen wordt toegepast als een voorbehandeling op het lakken van vrijwel alle non-ferro materialen. Voor roestvast staal en aluminium is het vaak de eindbewerking. Het wordt vaak toegepast bij cilinders, afsluiters en in de procesindustrie.

Voordelen

  • Glasparelstralen is relatief goedkoop
  • Eenvoudig toe te passen proces